Református Internetes Lelkigondozás
| ONLINE LELKISEGÉLY | Skype logo ID: lelkigondozas1 | mindennap 17 - 01. óra között
Akadálymentes verzió
A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között.

     

Skype azonosító: lelkigondozas1

Stresszmentes advent?


Az advent mindig a rohanás, a kapkodás, a tülekedés, és az állandó idegeskedés ideje. Talán nem is lehet másképp. Vagy mégis?

Az alábbiakban néhány ötletet szeretnénk megosztani veletek, amelyek nálunk, vagy másoknál beváltak.

1. Először is ne áltassátok magatokat. Semmi esély arra, hogy az adventi időszakban kevesebb lesz a munka, vagy nyugodtabb az élet. Ugyanúgy munkába kell járni, a gyerekeket iskolába, óvodába vinni, a házimunkát ellátni. Sőt az év vége közeledtével sok munkahelyen még több is lesz a munka, gond, elvégzendő feladat. És mindehhez még a karácsonyra is készülni kell.

2. Okos dolog minél előbb elintézni a karácsonyi nagytakarítás, mondjuk november végéig, hogy decemberre már csak az apróságok maradjanak.

3. Semmi ne maradjon az év végére, ami előbb elintézhető. (Időszakos orvosi vizsgálat, rokonlátogatás, hivatalos ügyek intézése, útlevél kiváltás stb.) Nálunk úgyis mindig ilyenkor romlik el mosógép.

4. Érdemes ajándéklistát készíteni. Erre először felírni mindenkinek a nevét, akit meg akartok ajándékozni, aztán ha valami megvan mellé írni, hogy mi lesz az. Nekünk jól bevált, hogy már ősszel elkezdünk gyűjtögetni, úgy hogy december előtt már minden meglegyen.

5. Ugyancsak érdemes az ajándékokat előre becsomagolni és felcímkézni ha már úgyis megvannak, vagy még egyszerűbb - ha ezen senki nem sértődik meg - csomagolás nélkül átadni. (Mi ilyenkor környezetbarát ajándékról szoktunk beszélni.)

6. Ne halmozzátok az ajándékokat, elég mindenkinek egy, de az legyen meglepetés!

7. Nekünk nagyon bevált az adventi naptár különböző formája. Nem csak édesség, hanem szentírási idézet, vagy esetleg egy-egy feladat az adott napra is lehet benne.

8. Érdemes a gyerekekkel együtt barkácsolni - készíteni ajándékot a nagyszülőknek, ismerősöknek stb. Ezzel megtanulják a saját maguk készítette ajándék örömét.

9. Érdemes a karácsonyi leveleket, lapokat is időben elintézni, nekünk néha egy őszi együtt töltött hétvége fél napja alatt elkészül, és túl vagyunk rajta. Érdemes körlevelet írni a barátoknak, ismerősöknek.

10. Jó dolog a gyerekekkel együtt sütni, lehetőleg olyan sütit, ami eláll karácsonyig, természetesen jól elrejtve.

11. Az advent rengeteg - egyébként nagyon jó - programot is kínál, az ádventi koszorúkészítéstől, a lelkinapig, de lehet, hogy béke és a nyugalom érdekében nem kell ezeken mind részt venni.

12. A karácsonyi vacsora lényege az együttlét, és a család öröme. Fölösleges napokat tölteni a konyhában mindenféle tradicionális karácsonyi étel főzésével idegeskedve. Nálunk a hideg saláták is tökéletesen megteszik. Ezeket előre el lehet készíteni, és csak elő kell venni a hűtőből.

13. Érdemes a karácsonyi nagy élelmiszer bevásárlást is jó előre megejteni. A hajnali órák nagyon megfelelőek erre, és a közvetlen karácsonynap előtti bevásárlásra is.

14. Érdemes a karácsonyfa állítást már 23-án este elkezdeni.

15. Előnyös ha az ajándékok között van olyan amit az este folyamán együtt lehet játszani a gyerekekkel.


Kampány indul a lelkisegély-szolgálatok ismertebbé tételéért


Celeb nagykövetekkel és mobilalkalmazással tennék ismertebbé a telefonos lelkisegély-szolgálatokat. A feladattal megbízott állami cég már ki is írta a pályázatot. Azt nem árulták el, hogy a reklámra mennyit költenek. 

A szüleim azt tettek velem, amit akartak. 18 éves koromig a bántalmazás összes formáját elszenvedtem, ami lelki, fizikai és szexuális bántalmazás - Marianna a családon belüli erőszak egyik áldozata. Megaláztatásairól tavaly januárban beszélt a nyilvánosság előtt. A hasonló esetekben segíthetnek a telefonos lelkisegély-szolgálatok. A kormány országos hálózatot épít, a feladattal egy állami céget bíztak meg. A Családbarát Ország Nonprofit Kft. közel 1,2 milliárd forint uniós támogatást kapott a programra.

Célunk továbbá az is, hogy kampányt folytassunk, mégpediglen egy olyan kampányt, amely majd segíti a telefonos krízisszolgálatok munkáját és elérhetőségeinek megismerését, minél szélesebb társadalmi körben - ismertette Kisgyőri Roland, az Emmi főosztályvezetője.

A lelkisegély-szolgálatok dolgozói 150 ezer hívást kapnak évente. A telefonálók hét százaléka akkor kér segítséget, amikor már eltervezte az öngyilkosságot.

Lényeges és nem akarok sugallni, meg elővetíteni, de Magyarországon a befejezett öngyilkosságok száma lényegesen csökkent az elmúlt tíz évben. Az ifjúsági generációban nem olyan lényegesen, de a felnőtteknél igen - mondta el Varga Gábor, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

A kiszolgáltatott nőknél a prostitúció, a lecsúszott férfiaknál pedig a csicskáztatás jelenti a legnagyobb veszélyt. Az áldozatok szigorúan titkos, úgynevezett védett házakban találhatnak menedéket.

A nők esetében szexuális célú kizsákmányolás történik az esetek 95%-ban, a férfiak esetében pedig munka célú kizsákmányoltakkal - mondta az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat vezetője, Boglacsik Tímea.

A gyermekeknél az internetes zaklatás jelent egyre nagyobb gondot.

Magyarországon minden negyedik-ötödik gyerek áldozattá válik a cyberbullingnak. Ennek leggyakoribb formája, amire talán nem is gondolunk a cukkolás, a cikizés, a kiközösítés, a megviccelés, de nagyon gyakran testi erőszakkal is párosul. Ez az egyik legveszélyesebb zaklatási forma - mondta egy szociális munkás, Kiss Katalin.

A programhoz kapcsolódóan a Családbarát Ország Kft. az elmúlt hetekben közbeszerzést írt ki rendezvényszervezésre és reklámra.

Az ernyőkampányok, mint ahogy mondtam, a kríziskezelő telefonszámok népszerűsítése, illetve az előbb taglalt applikáció promóciójának a lebonyolítása, és a szakmai konferenciáinkhoz kapcsolódva lakossági rendezvényeket is tervezünk lebonyolítani, úgynevezett celeb nagykövetekkel - mondta Téglásy Kristóf, a Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése projekt szakmai vezetője

A nyertesnek promóciós okosórákat és promóciós ajándéktárgyakat is kell szállítania.

A kríziskezelő szolgálatok további kétszáz önkéntest vonnának be a munkába.

 Forrás: hirtv.hu

Pünkösdi üzenet a XXI. században


Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepli a keresztény világ május 20-án vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon.

Húsvét után 50 nappal

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az Apostolok Cselekedetei szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.

"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket...

Megkérdezték Pétert és a többi apostolt:

"Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?" "Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket - bár távol vannak - meghívott a mi Urunk, Istenünk." Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: "Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!" Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért.

Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott."(Forrás: Apostolok Cselekedetei, Szent István Társulati Biblia)

 

PünkösdAz ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, s napja minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Eredetileg a befejezett aratás meghálálásának (Sávuot) napja volt, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált. Bár pünkösdöt ünnepként csak a 2. században említik keresztény írók (Tertullianus, Origenes), ünneplése egyidős az egyházzal. Már 305-ben püspöki szinódus rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését. Mivel a húsvéthoz kötődő ünnep, ezért a niceai zsinat óta (i.sz. 325) mozgó ünnep.

A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A május 10-e és június 13-a között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári napforduló azon ősi európai szokásainak és hitvilágának továbbélésére, amelyek a különböző népszokásokban még napjainkban is élnek. Így ez az ünnep a napfordulókhoz hasonlóan sikerrel vitte tovább az év jeles napjainak ősi hagyományait.

A katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Korábban, a II. Vatikáni Zsinat előtt pünkösd vigiliáját (az 5. századtól) és pünkösd nyolcadát (a 7. századtól) is külön megünnepelték. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, a nyugati országokban - és 1993 óta Magyarországon is - ünnep.


Karácsony az év gyönyörű időszaka


A Karácsony az év gyönyörű időszaka - Krisztus születésének az ünnepe. Az egyik módja az ünneplésnek az, hogy megajándékozzuk egymást. Azonban, olyan társadalomban élünk, ahol minél elfoglaltabb valaki, annál több tapsot kap.

Így nagyon könnyen elmerülhetünk a vásárlásban, a teendőkben, egyszóval a "karácsonyi bizniszben". És mire eljön a nagy nap, egyszerűen már nem is tudjuk élvezni.

KarácsonyDe mi miért ne csinálnánk jobban? Tudjuk, hogy a teljes öröm nem az ajándékokban, hanem Isten jelenlétében van: "teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon" (Zsoltárok 16:11). Ebben rejlik a Karácsony varázsa, ami megelevenít minket!... Tehát lassíts le, csendesedj el, és szakíts időt arra, hogy megmártózz Isten jelenlétében.

Igen, lesznek majd problémák és emberek, akik frusztrálnak, vagy csalódást okoznak. Azonban a rosszat a jóval tudod ellensúlyozni, ha minőségi időt töltesz Istennel és átadod magad az ünnepi időszak örömeinek.

Ha úgy érzed, hogy túl nagy rajtad a nyomás, próbálj ki néhányat ezek közül az egyszerű "receptek" közül, hogy az ünnepi időszak kevesebb stresszt és több örömet tartogasson.

1.Végy egy mély lélegzetet.
"Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete éltet." (Jób 33:4)

2.Olvass valami bátorítót.
"Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, Őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek." (Példabeszédek 4:20-22)

3.Hallgass dicsőítő zenét.
"Imádjátok az Urat örömmel; vidám dalokkal járuljatok elé." (Zsoltárok 100:2, angolból fordítva)

4.Időben feküdj le.
"Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget." (Zsoltárok 127:2)

5.Tölts időt egy közeli baráttal.
"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6:2)

6.Egyél finom, tápláló ételeket.
"Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3 János 1:2)

7.Írd le az aggodalmaidat, majd dobd el őket.
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1 Péter 5:7)

8.Készíts egy listát azokról a dolgokról, amikért hálás vagy.
"mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Tesszalonika 5:18)

9.Tölts időt a szabadban.
"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." (Zsoltárok 19:2)

10.Légy játékos és nevess sokat!
"A vidám szív a legjobb orvosság?" (Példabeszédek 17:22)

Joyce Meyer


Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja: 2016.09.10.


ILG - Öngyilkosság Megel?zésének Világnapja

Magyarországon az utóbbi években, bár csökken az öngyilkosságok száma, mégis európai viszonylatban a második, világszinten az első öt legrosszabb mutatóval rendelkező ország közé tartozunk. A lelki elsősegély telefonszolgálatok több mint 40 éve állnak az öngyilkosság megelőzés szolgálatában. A Világnap alkalmából - a 116-123-as számon megvalósuló "élet és lélekmentő" feladatellátás mellett - szakmai programokkal hívjuk fel a figyelmet közös felelősségünkre e sajátos életvédelemben.

Az Öngyilkosság Megelőzési Világnapot minden évben szeptember 10-én tartják az International Association for Suicide Prevention (IASP) és a WHO kezdeményezésére.

Az idei év nemzetközi jelmondata: "Kapcsolat. Jelenlét. Figyelem."

Az Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja alkalmából szervezett programjaink célja, hogy felhívjuk a figyelmet a család és a segítők összefogásának szerepére az öngyilkosság megelőzésében. A legfontosabb, hogy ápoljuk emberi kapcsolatainkat, tudjunk valóban "jelen lenni" egymás életében, és kellő "figyelmet" tanúsítsunk embertársaink felé. Minderről szó esik a napokban Salgótarjánban, ahol a világnap alkalmából az önkéntes telefonos segítők továbbképzésére is sor kerül.

Továbbra is várjuk csapatunkba a segítő szakma iránt elhivatottságot érző embereket, akik a kiválasztást majd egy speciális képzést követően ülhetnek a segélytelefon vonalak mellé, és vehetnek részt ebben a nemes életmentő munkában.

Jelentkezés honlapunkon: www.sos116-123.hu

Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Internetes Lelkigondozás
Éjszaka is várjuk a hívásod mindennap 17 - 01 óra között, Skype ID: lelkigondozas1! Emberi kapcsolatok, a személyiség vonatkozásai, hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések tekintetében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
E-mail: info@telefon-lelkigondozas.hu
Skype: Skype ID: lelkigondozas1
SubOrganization: Református Telefon-lelkigondozás Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Rendben