Református Internetes Lelkigondozás
| ONLINE LELKISEGÉLY | Skype logo ID: lelkigondozas1 | mindennap 17 - 01. óra között
Akadálymentes verzió
A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között.

     

Skype azonosító: lelkigondozas1

Mit jelent meghallgatni?


ILG - Református Internetes Lelkigondozás Beszélni valakivel
Hivatásunk célja: rendelkezésre állni - mindenki számára, aki kívánja, hogy azonnal összeköttetésbe léphessen valakivel, aki kész a probléma meghallgatására és befogadására oly módon, hogy a hívó szabadságát tiszteletben tartja. Ez nemes cél, melynek konkrét követelményei vannak, ha nem akarunk végzetes hibákat elkövetni.
A meghallgatás rugalmasságot, hajlékonyságot igényel. Meg kell adni mindenkinek azt a lehetőséget, hogy a maga módján fejezze ki önmagát, és abban az állapotban létesíteni vele kapcsolatot, amelyben éppen van - ami lehet veszélyhelyzet vagy krízisállapot is. Az ilyen meghallgatás olyan együttérzést igényel, ami a nem várt nehézségektől sem hátrál meg. Mondhatjuk, a meghallgatásban nincs határ. A hívók még ennél is többet kívánnak, azt is szeretnék, ha egyetértenének velük, vagy, hogy tanáccsal lássák el őket, hogy meggyőzzék, megváltoztassák őket, vagy a szabályok áthágását: találkozást, látogatást, cinkosságot várnak. Bármennyire is érthetők ezek a kérések, az ügyelőnek el kell hárítania azokat. A tapasztalat azt mutatja: az ember nem tehet meg mindent, nem lehet mindenki kedvére. Ugyanebben az értelembe kell értenünk az igényelt névtelenséget és a teljes diszkréciót.

Meghallgatni és elhallgatni
A magyar nyelvben egyetlen szó egyszerre jelenti azt, hogy meghallgatni és hallgatni.
Hallgatni azt jelenti, hogy csendben lenni, a meghallgatni pedig azt, hogy odafigyelni, a másikra ráhangolódni. Egyszerre igaz mindkettő: nincs meghallgatás, ha előbb nincs csend. Külső csend. Meghallgatni annyit jelent, mint helyet kell adni a másiknak, megadni neki a lehetőséget - amire talán a mindennapi életben sokszor nincs alkalma, - hogy kifejezhesse magát, beszélhessen önmagáról.
Fontos a belső csend is. Meghallgatni anélkül, hogy felül ne kerekednének a segítő saját gondolatai és érzelmei, a problémák hallatán felelevenedő emlékei. Ezt a belső csendet nehéz megteremteni. A feltörő gondolatokat nem mindig sikerül távol tartanunk.
A hallgatás: csatlakozás: megosztása, megérzése annak, amit a beszélő érez, és ez a hívó kérése is. Különösen, ha szenved, vagy szorong, aggódik. Maga a szó "meghallgatni" aktivitást jelöl, ahol a működés önmagunkra irányul és sok erőfeszítést igényel.

Rendelkezésre állni
Szolgálatunk egyik jellegzetessége, az elérhetőségünk. Vannak napok, amikor többszöri próbálkozás, hívás esetén is foglaltat jelez a készülék.
Az elérhetőség nem azt jelenti, hogy minden mást kizárva, csak egy beszélgetésre koncentrálunk. Mindenkire sor kerül, de várni kell, mint sok más helyen is. A beszélgetés megszakítását elfogadni - egyenlő a realitás elfogadásával. Aki ezt visszautasítja - a realitást tagadja.
Az elérhetőségnek van egy másfajta aspektusa is? Belsőleg rendelkezésre állni. Készséggel hallgatni olyan szöveget, amit még sohasem hallottunk és mi magunk sem mondanánk, még névtelenül sem. Követni valakit, aki eltérő értékrenddel, más alapra építkezik, mint ahogyan azt magunk tennénk. Mindez nem magától értetődő. Csak önismerettel, önfejlesztéssel és elmélyült megbeszélésekkel, személyes megtapasztalás útján lehetséges, hogy a külső és belső elérhetőséget biztosítsuk.

Meghallgatni - éppen most
Az anonimitás következménye, hogy a beérkező hívásokat nem kötjük össze ugyanannak a személynek az előző hívásával. Vagy azonnal létrejön a kapcsolat, vagy nem történik semmi a hívó és a hívott között. Van, akinek ez igen nehezen elviselhető terhet jelent. Mégis lehet és kell is olyan kapcsolatot teremteni, ahol sem a személyes találkozásra, sem viszontlátásra nincs lehetőség.
Az emberek közötti problémák egyik oka éppen a kontaktus hiánya, a másik fő ok pedig a kapcsolat megszakításának képtelensége. Nemcsak kapcsolatot teremteni kell megtanulni, de tudni kell elfogadni az elválást is szeretteinktől vagy ismerőseinktől. Ezt sokszor nem fogadják el az emberek, s ebből aztán adódnak a csalódások, az elmúlt kapcsolatok végnélküli keresése, melyek elvesztésébe nem tudnak belenyugodni. Így - ebből a szempontból is - jó megoldás a névtelenség. Megtanít, vagy újra tanít kapcsolatot felvenni, pillanatnyi megoldást nyújt, és nem törődik azzal, hogy folytatása legyen másnap, vagy bármikor is. Azonnali, ingyenes elérhetőségével egy beszélgetésre ad alkalmat anélkül, hogy az a végtelenségig húzódna. A hívók érdekeit védi, hogy a segítőnek nem szabad megmondania a nevét, és nem szabad újrahívást ajánlania.

Megérteni a ki nem mondott gondolatokat is
Beszélni nem annyi, mint mindent elmondani. Beszélni azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat megmondok, válogatok, egyes eseményeket, gondolatokat kiemelek, előnyben részesítek másokkal szemben, és egyeseket - természetesen - elhallgatok. Néha kicsi a választási lehetőség.
A közlés belső késztetését külső erők is befolyásolhatják. A körülmények kényszere sokszor ismétlődhet.
A meghallgatás egyenlő a ki nem mondott gondolatok megértésével, s különösen az azon érzésekre való felfigyeléssel, amelyek összefüggésben vannak életem fontos eseményeivel, és a környezetemmel.
Vannak terhes érzések, fájdalmas érzések. Segíteni, hogy kifejezhessem magam, eldönteni, hogy mennyi a már megtett út, és mi van még hátra - ezt jelenti a maghallgatás. Az ilyen meghallgatás feltételezi, hogy a segítő képes velem érezni, hogy bele tudja magát képzelni a helyzetembe, de azért megmarad a maga helyén. Segítségemre van anélkül, hogy a helyembe lépne, de figyelmes arra is, ami a belsőmben történik, amíg vele beszélek. Ezzel a figyelemmel megelőz engem egy lépéssel, vezet, hogy elbeszéljem azt is, amit még sötétség leplez, amit eddig még el kellett hallgassak. Ha elmondom, amiről hallgatni akartam, felszabadulok.

Ért engem?
Az emberi nyelv tulajdonsága, hogy többféle értelme van a szavaknak. A színárnyalatok végtelenek, sajátos a szó, jellemző arra, aki használja. Az értelmezés lépésről-lépésre történik, fokozatosan, ha el nem hagyom magam sodortatni a beszélgetés labirintusában. Sosem lehetek egészen biztos abban, hogy mindent jól értettem. Azt hiszem, vannak dolgok, amiket értek, de nem mindent értek.

Felszínre hozni a valóságot
A segítő és a hívó fél jellemzője, hogy az adott beszélgetés ideje alatt létrejött kapcsolatuk, és egy "közös nyelv". A beszélgetésben feltűnnek előttünk érthetetlen fordulatok, amikről beszélni annyit jelent, mint felszínre hozni a valóságot, értelmezni, és ami kihatással van mindkettőre.

A váratlant elfogadni
A hívás tartalmára nézve: minden lehetséges, az egyszerű felvilágosítás kérésétől a szakadék széléig. Nehéz feladat előtt áll a segítő, minimális időn belül kell befogadnia a hívőt, megérteni gondolatait.
A másik oldalról is igaz ez. A hívót is váratlanul érintheti valami, neki is el kell fogadnia a váratlant, a mást, mint amire számított.
A váratlan elfogadása alapvető. Nem ritka jelenség, hogy valaki egyszer csak rezignált lesz. Vannak emberek, akik befogadják az élet örömeit és boldogságát, mások elzárkóznak tőle. Nem mindig azok az örömök jönnek, amelyeket vártunk, amelyeket szerettünk volna. Ugyanakkor nyújthat a sors olyan lehetőségeket, amelyeket el lehet fogadni, de el is lehet engedni magunk mellett.

Beavatkozni vagy nem beavatkozni? "Nem mond semmit?"
A lelki gondozás első szabálya: csendben maradni. A hívót, aki beszélni szeretne, befogadni csak csenddel lehet.
A második szabály: a hívó értésére adni, hogyan kívánjuk meghallgatni mindazt, amit mondani fog.

Mindennek megvan a maga ideje
Megvan az ideje a hallgatásnak,
és megvan az ideje annak, hogy kimondjuk a dolgokat.
Megvan az ideje a meghallgatásnak és a beszélgetésnek.
Megvan az ideje a találkozásnak és az elválásnak.
Érdemes elgondolkozni azon, hogy életvezetésünk, saját időnk felhasználása józan ész és bölcsesség kérdése is.
Állandó készenlétünk sokszor elfelejteti velünk, hogy nekünk is vannak határaink, és a hívóinktól elvárhatjuk, hogy ezt tiszteletben tartsák.

Félbeszakítani egy beszélgetést
Amennyiben nem akarunk mesterséges édent teremteni, nem zárhatjuk ki mások létezését a hívóval való beszélgetés folyamán.
Amikor a beszélgetés ideje alatt megszólal a másik hívás, az elsősorban a valóságba való visszazökkenést jelenti. A hívónak is a hasznára lehet, ha visszazökken a realitásba, amikor a külvilág figyelmeztet minket a létezésére.
Az általunk nyújtott kapcsolat kölcsönös tiszteleten, s egyenlőségen kell, alapuljon. A hívó és az ügyelő is elvárhatja az egymás iránti kölcsönös tiszteletet. Ennek betartásával a hívó is megbizonyosodhat arról, hogy a mondanivalóját meghallgatták, esetleg ki is javíthatja, amit hibásan értelmeztek, de egyben felhatalmazva érzi magát a továbbiak elmondására.
Az angol kifejezés- to care- (törődni), egyszerre jelent figyelmet, érdeklődést, gondoskodást, szeretetet.

Meghallgatni elsősorban azt jelenti, hogy a hívót komolyan vesszük.
Figyelni, alaposan meghallgatni, a másikban elmélyedni csak akkor lehet igazán, ha önmagunkban is el tudunk mélyedni, sőt néha beszélni is önmagunkról, mégpedig másképpen, mint amit a pillanatnyi realitás diktál, vagy ami intellektuálisan megragadható. Hogy "gondozni" tudjunk, ahhoz az kell, hogy mások minket "gondozzanak". Ezt belátni, elfogadni - már haladás.
"Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is." Pál levele az I.Timóteushoz 4:16.

Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Internetes Lelkigondozás
Éjszaka is várjuk a hívásod mindennap 17 - 01 óra között, Skype ID: lelkigondozas1! Emberi kapcsolatok, a személyiség vonatkozásai, hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések tekintetében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
E-mail: info@telefon-lelkigondozas.hu
Skype: Skype ID: lelkigondozas1
SubOrganization: Református Telefon-lelkigondozás Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Rendben