Református Internetes Lelkigondozás
| ONLINE LELKISEGÉLY | Skype logo ID: lelkigondozas1 | mindennap 17 - 01. óra között
Akadálymentes verzió
A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között.

     

Skype azonosító: lelkigondozas1

Kampány indul a lelkisegély-szolgálatok ismertebbé tételéért


Celeb nagykövetekkel és mobilalkalmazással tennék ismertebbé a telefonos lelkisegély-szolgálatokat. A feladattal megbízott állami cég már ki is írta a pályázatot. Azt nem árulták el, hogy a reklámra mennyit költenek. 

A szüleim azt tettek velem, amit akartak. 18 éves koromig a bántalmazás összes formáját elszenvedtem, ami lelki, fizikai és szexuális bántalmazás - Marianna a családon belüli erőszak egyik áldozata. Megaláztatásairól tavaly januárban beszélt a nyilvánosság előtt. A hasonló esetekben segíthetnek a telefonos lelkisegély-szolgálatok. A kormány országos hálózatot épít, a feladattal egy állami céget bíztak meg. A Családbarát Ország Nonprofit Kft. közel 1,2 milliárd forint uniós támogatást kapott a programra.

Célunk továbbá az is, hogy kampányt folytassunk, mégpediglen egy olyan kampányt, amely majd segíti a telefonos krízisszolgálatok munkáját és elérhetőségeinek megismerését, minél szélesebb társadalmi körben - ismertette Kisgyőri Roland, az Emmi főosztályvezetője.

A lelkisegély-szolgálatok dolgozói 150 ezer hívást kapnak évente. A telefonálók hét százaléka akkor kér segítséget, amikor már eltervezte az öngyilkosságot.

Lényeges és nem akarok sugallni, meg elővetíteni, de Magyarországon a befejezett öngyilkosságok száma lényegesen csökkent az elmúlt tíz évben. Az ifjúsági generációban nem olyan lényegesen, de a felnőtteknél igen - mondta el Varga Gábor, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

A kiszolgáltatott nőknél a prostitúció, a lecsúszott férfiaknál pedig a csicskáztatás jelenti a legnagyobb veszélyt. Az áldozatok szigorúan titkos, úgynevezett védett házakban találhatnak menedéket.

A nők esetében szexuális célú kizsákmányolás történik az esetek 95%-ban, a férfiak esetében pedig munka célú kizsákmányoltakkal - mondta az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat vezetője, Boglacsik Tímea.

A gyermekeknél az internetes zaklatás jelent egyre nagyobb gondot.

Magyarországon minden negyedik-ötödik gyerek áldozattá válik a cyberbullingnak. Ennek leggyakoribb formája, amire talán nem is gondolunk a cukkolás, a cikizés, a kiközösítés, a megviccelés, de nagyon gyakran testi erőszakkal is párosul. Ez az egyik legveszélyesebb zaklatási forma - mondta egy szociális munkás, Kiss Katalin.

A programhoz kapcsolódóan a Családbarát Ország Kft. az elmúlt hetekben közbeszerzést írt ki rendezvényszervezésre és reklámra.

Az ernyőkampányok, mint ahogy mondtam, a kríziskezelő telefonszámok népszerűsítése, illetve az előbb taglalt applikáció promóciójának a lebonyolítása, és a szakmai konferenciáinkhoz kapcsolódva lakossági rendezvényeket is tervezünk lebonyolítani, úgynevezett celeb nagykövetekkel - mondta Téglásy Kristóf, a Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése projekt szakmai vezetője

A nyertesnek promóciós okosórákat és promóciós ajándéktárgyakat is kell szállítania.

A kríziskezelő szolgálatok további kétszáz önkéntest vonnának be a munkába.

 Forrás: hirtv.hu

Pünkösdi üzenet a XXI. században


Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepli a keresztény világ május 20-án vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon.

Húsvét után 50 nappal

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az Apostolok Cselekedetei szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.

"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket...

Megkérdezték Pétert és a többi apostolt:

"Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?" "Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket - bár távol vannak - meghívott a mi Urunk, Istenünk." Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: "Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!" Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért.

Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott."(Forrás: Apostolok Cselekedetei, Szent István Társulati Biblia)

 

PünkösdAz ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, s napja minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Eredetileg a befejezett aratás meghálálásának (Sávuot) napja volt, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált. Bár pünkösdöt ünnepként csak a 2. században említik keresztény írók (Tertullianus, Origenes), ünneplése egyidős az egyházzal. Már 305-ben püspöki szinódus rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését. Mivel a húsvéthoz kötődő ünnep, ezért a niceai zsinat óta (i.sz. 325) mozgó ünnep.

A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A május 10-e és június 13-a között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári napforduló azon ősi európai szokásainak és hitvilágának továbbélésére, amelyek a különböző népszokásokban még napjainkban is élnek. Így ez az ünnep a napfordulókhoz hasonlóan sikerrel vitte tovább az év jeles napjainak ősi hagyományait.

A katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Korábban, a II. Vatikáni Zsinat előtt pünkösd vigiliáját (az 5. századtól) és pünkösd nyolcadát (a 7. századtól) is külön megünnepelték. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, a nyugati országokban - és 1993 óta Magyarországon is - ünnep.


Karácsony az év gyönyörű időszaka


A Karácsony az év gyönyörű időszaka - Krisztus születésének az ünnepe. Az egyik módja az ünneplésnek az, hogy megajándékozzuk egymást. Azonban, olyan társadalomban élünk, ahol minél elfoglaltabb valaki, annál több tapsot kap.

Így nagyon könnyen elmerülhetünk a vásárlásban, a teendőkben, egyszóval a "karácsonyi bizniszben". És mire eljön a nagy nap, egyszerűen már nem is tudjuk élvezni.

KarácsonyDe mi miért ne csinálnánk jobban? Tudjuk, hogy a teljes öröm nem az ajándékokban, hanem Isten jelenlétében van: "teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon" (Zsoltárok 16:11). Ebben rejlik a Karácsony varázsa, ami megelevenít minket!... Tehát lassíts le, csendesedj el, és szakíts időt arra, hogy megmártózz Isten jelenlétében.

Igen, lesznek majd problémák és emberek, akik frusztrálnak, vagy csalódást okoznak. Azonban a rosszat a jóval tudod ellensúlyozni, ha minőségi időt töltesz Istennel és átadod magad az ünnepi időszak örömeinek.

Ha úgy érzed, hogy túl nagy rajtad a nyomás, próbálj ki néhányat ezek közül az egyszerű "receptek" közül, hogy az ünnepi időszak kevesebb stresszt és több örömet tartogasson.

1.Végy egy mély lélegzetet.
"Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete éltet." (Jób 33:4)

2.Olvass valami bátorítót.
"Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, Őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek." (Példabeszédek 4:20-22)

3.Hallgass dicsőítő zenét.
"Imádjátok az Urat örömmel; vidám dalokkal járuljatok elé." (Zsoltárok 100:2, angolból fordítva)

4.Időben feküdj le.
"Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget." (Zsoltárok 127:2)

5.Tölts időt egy közeli baráttal.
"Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6:2)

6.Egyél finom, tápláló ételeket.
"Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3 János 1:2)

7.Írd le az aggodalmaidat, majd dobd el őket.
"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1 Péter 5:7)

8.Készíts egy listát azokról a dolgokról, amikért hálás vagy.
"mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Tesszalonika 5:18)

9.Tölts időt a szabadban.
"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." (Zsoltárok 19:2)

10.Légy játékos és nevess sokat!
"A vidám szív a legjobb orvosság?" (Példabeszédek 17:22)

Joyce Meyer


Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja: 2016.09.10.


ILG - Öngyilkosság Megel?zésének Világnapja

Magyarországon az utóbbi években, bár csökken az öngyilkosságok száma, mégis európai viszonylatban a második, világszinten az első öt legrosszabb mutatóval rendelkező ország közé tartozunk. A lelki elsősegély telefonszolgálatok több mint 40 éve állnak az öngyilkosság megelőzés szolgálatában. A Világnap alkalmából - a 116-123-as számon megvalósuló "élet és lélekmentő" feladatellátás mellett - szakmai programokkal hívjuk fel a figyelmet közös felelősségünkre e sajátos életvédelemben.

Az Öngyilkosság Megelőzési Világnapot minden évben szeptember 10-én tartják az International Association for Suicide Prevention (IASP) és a WHO kezdeményezésére.

Az idei év nemzetközi jelmondata: "Kapcsolat. Jelenlét. Figyelem."

Az Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja alkalmából szervezett programjaink célja, hogy felhívjuk a figyelmet a család és a segítők összefogásának szerepére az öngyilkosság megelőzésében. A legfontosabb, hogy ápoljuk emberi kapcsolatainkat, tudjunk valóban "jelen lenni" egymás életében, és kellő "figyelmet" tanúsítsunk embertársaink felé. Minderről szó esik a napokban Salgótarjánban, ahol a világnap alkalmából az önkéntes telefonos segítők továbbképzésére is sor kerül.

Továbbra is várjuk csapatunkba a segítő szakma iránt elhivatottságot érző embereket, akik a kiválasztást majd egy speciális képzést követően ülhetnek a segélytelefon vonalak mellé, és vehetnek részt ebben a nemes életmentő munkában.

Jelentkezés honlapunkon: www.sos116-123.hu


Magány, család és egyéb bajok


Magány, családi konfliktusok, munkanélküliség, betegség, alkoholizmus - ezek a leggyakoribb gondok, ami miatt tárcsázzák a telefonos lelki elsősegély szolgálatot a segítségkérők. Van olyan hívó is, aki nem szól, csak sír percekig.

Egy átlagos hívás húsz percig tart, de előfordul, hogy akár másfél órán keresztül beszélgetünk a hívó féllel - mondja a református telefonos lelkigondozó szolgálat vezetője. Révész Anikó elárulta azt is, hogy vannak notórius, visszatérő telefonálók, akik hosszú ideig forognak problémáik körül, és úgy tűnik, semmilyen tanács nem hat és nem hoz pozitív változást az életükben. Azt azonban soha nem tudják pontosan az önkéntes lelkigondozók, hogy valójában mit jelent a vonal túlsó végén ülőnek, hogy meghallgatták. Lehet, hogy éppen az életet.

Az emberek problémáiról szólva Révész Anikó úgy fogalmazott, hogy Magyarországon mások a gondok, mint a kárpátaljai magyarok körében. A közelmúltban indult Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz általában az itthonitól eltérő jellegű hívások futnak be. Ukrajnában hatalmas trauma a háború és velejárói, a szegénység, a munkanélküliség és az alkoholizmus. Nagyon sokan az alkoholban lelik meg életük értelmét, vagy úgy érzik, másként nem tudják túlélni, feldolgozni a nehéz mindennapokat. De vannak eltérő vélemények is. - Egy idős bácsi éppen azt ecsetelte nekem Kárpátalján, hogy a városi emberek is kapnak parcellákat olcsón, így bárki termelhet, ültethet a kertjében, de vannak olyanok, akik inkább csak fekszenek az ágyon és telefonálgatnak.

Lelki gondozásKárpátalján éppen a kelet-ukrajnai háborús helyzet miatt vetődött fel a telefonos lelkigondozói szolgálat létrehozása, hiszen nagy bajba jutnak a családok, a férfiak elmennek, nincs munka, felszöktek az árak, a számlák pedig kérlelhetetlenül jönnek. Itthon összesen ötszáz önkéntes fogadja a segélykérő hívásokat tizennyolc szolgálatnál. Erdély és Kárpátalja bekapcsolása után a felvidéki szolgálat létrehozásával a határon túli magyarság a Kárpát-medence további régiójában kap krízishelyzetben anyanyelvén segítséget. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége kétéves képzésén tizenketten végeztek, ők alapították meg a közelmúltban a beregszászi telefonos lelki elsősegélyt. Most újabb önkéntes csapatot gyűjtenek, őket már helyben képzik majd ki. Révész Anikó örömmel újságolta, hogy imaszolgálat is áll a telefonos lelkigondozók mögött, akik kéthetente imádkoznak az önkéntesekért. Az önkéntesek minősítővizsga-bizonyítványt kapnak, enélkül senki nem dolgozhat. Hiába képzett mentálhigiénés szakember vagy lelkipásztor valaki, ha telefonos lelkigondozó szeretne lenni, akkor el kell végeznie a speciális telefonos lelkigondozói képzést.

A református telefonos lelkigondozói szolgálatnak jelenleg 25 önkéntese van, és 11-en járnak képzésre. - Szükség is van ennyi emberre, hiszen szeretnénk még jobban kiterjeszteni a szolgálatot. Van fluktuáció is, hiszen az évek során az önkénteseink elfáradnak, néha szünetet kérnek valami miatt, és akkor őket helyettesíteni kell. A napi 12 óra ügyelethez nagyjából 30 fős stáb szükséges. Ezen kívül az országban egyedülálló módon mi végzünk csak skype-os lelkigondozást. Ezt főleg a harmincas-negyvenes korosztály veszi igénybe, és az is érdekes, hogy ők nem krízishelyzetekben, hanem inkább hitbéli és filozófiai kérdésekben kérnek segítséget. Akár skype-on, akár telefonon hívnak minket, délután 5 óra és hajnal 1 óra között vagyunk elérhetők.

Révész Anikó szerint minden lehetséges módon hírverést kell csinálni a telefonos lelkigondozói szolgálatról, hiszen sok ember most is a tévés jósdákat hívja. Sokan közülük csak azt szeretnék, ha valaki meghallgatná őket, jó lenne tudniuk, hogy létezik a mi szolgálatunk, ahol valódi segítséget kaphatnak, és nem jutnak csalók karmai közé. Sok ember azonban hiszékeny, és a jövőt akarja tudni. Pedig mi egyfajta diszpécserszerepet is betöltünk. A rászorulókat el tudjuk kalauzolni a megfelelő szakemberekhez, ahol személyes találkozásra is lehetőség van. A Kálvin téren található Gyökössy Intézetben lelkigondozók várják a beszélgetésre, segítségre vágyókat.

A Református Telefonos Lelkigondozás: + 36 1 201-0011

A Református Internetes Lelkigondozás hívható Skype-on, ID: lelkigondozas1

A lelki elsősegély vonal: 116-123 (csak ezt a 6 számot kell tárcsázni!)

Hívható a nap 24 órájában, az ország egész területéről ingyenesen, mobil- és vezetékes telefonról egyaránt.

Fekete Zsuzsa parokia.hu

Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Internetes Lelkigondozás
Éjszaka is várjuk a hívásod mindennap 17 - 01 óra között, Skype ID: lelkigondozas1! Emberi kapcsolatok, a személyiség vonatkozásai, hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések tekintetében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
E-mail: info@telefon-lelkigondozas.hu
Skype: Skype ID: lelkigondozas1
SubOrganization: Református Telefon-lelkigondozás Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Rendben