Református Internetes Lelkigondozás
| ONLINE LELKISEGÉLY | Skype logo ID: lelkigondozas1 | mindennap 17 - 01. óra között
Színes verzió
A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között.

     

Skype azonosító: lelkigondozas1

 

ILG logo "Velünk lehet beszélni!" ILG logo

"Velünk lehet beszélni!" A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között. Skype azonosító: lelkigondozas1


Velünl lehet beszélni


Karácsony2018

Az Öngyilkosság-megelőzés Világnapja


Karácsony2018

Jön! JÖN! Jön a zöldszám!


Karácsony2018

Orbán Viktor tanúságtételeKampány indul a lelkisegély-szolgálatok ismertebbé tételéért


2018. április 26., csütörtök 22:35, Hír Tv


Női Szemmel


2017.01.13. hatoscsatorna


Online lelkisegély


INTERNETES LELKIGONDOZÁS HÍVHATÓ:

MINDENNAP 21-01 ÓRÁIG.

SKYPE AZONOSÍTÓ:
lelkigondozas1

Deutsch Flagge, German Flag, Német zászló Leteheted terheidet English Flag, Englisch Flagge, Angol zászló

Éjszaka is várja hívásod a világhálón a református skype-os lelkigondozói szolgálat.

Ha gondok nyomasztanak, nem találsz választ a kérdéseidre, magányosnak érzed magad és nincs kihez szólnod, szívesen meghallgatunk Téged.
Ha nincs kit felhívnod, mert már mindenki alszik, a skype-os lelkigondozói szolgálathoz akkor is bizalommal fordulhatsz!
Egy skype-cím megadásával akár a névtelenségbe burkolózva is elmondhatod problémáidat, a vonal túlsó végén értő füllel hallgat és segíteni próbál szakemberünk.

Figyelünk Rád, meghallgatunk Téged és imádkozunk érted!

Ne maradj egyedül a gondjaiddal, kétségeiddel! Keresd az interneten a református skype-os lelkigondozói szolgálatot!

Skype címűnk: lelkigondozas1

A szeretet figyelmes.


Internetes lelkigondozás


Lelkigondozás Az Internetes lelki gondozásnak jól dokumentált háttere van, tudományos szinten végzik, és többéves múltra tekint vissza

Kialakulása:

1996. november 22-23-án, Frankfurtban került megrendezésre az I. Európai Keresztyén Internet Konferencia, több európai ország egyházainak részvételével. (Németország, Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország, Magyarország .) A konferencián részt vett a világ legelső internetes lelkigondozó hálózatát létrehozó Jakob-Vetsch-Talmann svájci lelkész, aki a "Lelkigondozás az Interneten keresztül" című munkacsoportot vezette, és egy informatikus Stefan K.G. Kegglin, akinek nevéhez fűződik még. Ez az ökumenikus szolgálat 1995. szeptemberben kezdte meg működését a virtuális világban.
Célkitűzéseik szerint: az Internet felhasználóknak virtuális vándorútjuk során pihenőhelyekre van szükségük. A szolgálat alapmotivációja: a keresztyén hitből fakadó önzetlen segítségnyújtás. A munkát kezdetben komoly szakmai és lelki gondozói tapasztalatokkal rendelkező, elismert lelkipásztorok látták el, akik a szolgálatot önszántukból, ellenszolgáltatás nélkül látták el. Később a munkatársak köre bővült és pszichológusok is csatlakoztak hozzájuk. A lelki gondozói hálózat fokozatos fejlődésen ment keresztül:

1996. májusban megnyílt a "Parróchia Internet"- az olasz nyelvű felhasználók számára; 1997. márciusban útjára indult a dán nyelvű lelki gondozás is;
1997. szeptemberben angol nyelven vélt hozzáférhetővé;
1997. októberben a magyar felhasználók előtt;
1998-ban a holland nyelvű, amivel párhuzamosan a gyászolók felé irányuló lelki gondozás is;

A szolgálat mára "hét nyelven beszél", a világban hét különböző nyelven vehető igénybe. Az Internetes lelki gondozás mellett, útjára indult az SMS- lelki gondozás, a "levelező- lelki gondozás"(email) formája, és a chat forma is.

Az Interneten megjelenő egyházak kezdeti fokán ún. bemutatkozó oldalak összeállítása volt a gyakorlat, ami a puszta megjelenésre korlátozódott, feltüntetve sok hasznos információt. Továbbá a különböző szövegek közzététele, a jelentősebb konferenciák megörökítése, a honlapokban lényeges tartalom-szolgáltatás. Jó ez, hisz a böngészők számára lehetőséget nyújt nemcsak profán oldalakkal való találkozásra, hanem akár magával a szentírással is, valamint a lelkipásztorok írásaival is.
Az Internetes lelki-gondozás esetében a "munkaközeg" sajátosságai alatt, elsősorban nem is annyira a számítógépes vonatkozású ismeretekre kell gondolnunk, hanem olyan komplex jelenségekre, amelyek átívelnek a teológia, az informatika, a szociológia, és a pszichológia területein. Az összetett látásmód nélkülözhetetlen, mára olyan összefoglaló meghatározássá fejlődött, amely különböző szolgálati területek összességét foglalja magában. Ezek felosztását így lehet csoportosítani:

A kommunikációs körökre osztott, bizonyos "átfutási idővel" működő (pl. email) segítségnyújtás.
A valós idejű segítő kapcsolat: chat kliens, internet telefon= skype, ahol minden "élesben" történik.
Az 1-2. kombinációjaként, egyfajta 3. -ként foghatjuk fel az SMS/MMS lelki gondozást, mi szintén kommunikációs körökre oszlik, mégis valós idejű segítségnyújtásra képes.

Valamennyi "virtuális" lelki gondozási forma specifikus felkészülést igényel, és más-és más kihívások elé állítja a lelki gondozókat. A cybertérnek vannak általános törvényszerűségei, amelyek a virtuális lelki gondozás valamennyi típusára egyaránt érvényesek, bár az egyes területek eltérő felkészülést és beállítottságot igényelnek.
Egyfelől olyan új távlatokat nyit meg az ember számára, ami korábban el volt zárva a hétköznapi ember elől,
másfelől az ember egyfajta "lelkesedéssel", "rácsodálkozással" fogadja a sok információt, éppen ezért hosszú ideig képes a képernyő előtt tartani a figyelem teljes kapacitásával.
A virtuális világ sajátos közeget nyújt a lelki gondozás számára. Alapjaiban eltér hétköznapi életünktől, ennek következtében sok szabály is másképp működik, mint megszoktuk. A "Háló" rabul is ejtheti foglyait, éppen ezért fontos, az egészséges egyensúly érdekében, egy egészséges valós háttér, megfelelő kapcsolatrendszerekkel, és egzisztenciális feltételekkel. Statisztikák igazolják, hogy az internetes lelki gondozásoknak már a kezdetektől fogva sok munkájuk van ebben a kontextusban.
A Magyarországi Református Egyházban a Missziói Központhoz (RMK) tartozó skype-os (internet-telefon) lelki-gondozás gyakorlatilag 2010. augusztus 1-től indul el. Két képzésben résztvevő, hívő, önkéntes munkatársak az élet különböző területén dolgozók közül kerültek ki. A kiképzés hátterét a RMK és a Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozó Gyökössy Intézet biztosította.
Kiképzők: Tóth János református lelkész-igazgató, családterapeuta, szupervízor és Dr. Révész Jánosné missziós lelkész, szupervízor végezte. A munkatársak képzése folyamatos, az újonnan jelentkezők számára is.

Szolgálatunk négy fő probléma-csoportra koncentrálódik, ahol jelen kívánunk lenni a hozzánk fordulók számára:

 • Emberi kapcsolatok
 • A személyiség vonatkozásai
 • Hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések
 • Egyéb: információ, felvilágosítás.

Keresztyén missziói direktívák értelmében, felelősséggel tartozunk, hogy a sokszor, a másképpen, más eszközzel el nem ért emberek érdekében effektív segítséget nyújtsunk, hogy a "virtuális életközegben," az azt felhasználók valóságos segítséget élhessenek meg. A keresztyén ember segítőkezet nyújt felebarátjának, ezzel is vallást tesz Krisztusról.

"Cselekedjünk jót mindenekkel.." (Gal. 6:10.)

Elérhetőségünk: SKYPE azonosító: lelkigondozas1
HONLAP: http//www.skype-lelkigondozas1.hu
"Ti is azért legyetek készek?" LK. 12:40. "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt.. "Mt.10: 32.


A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA


Az imádság lélektani megközelítését jelöltük meg feladatunkul ebben a fejezetben. Imádságra „tanítani” csak azt lehet, aki elkezd imádkozni. ImádkozásEz nem ellentmondás. A vízparton nem sajátíthatjuk el az úszást: „benne” kell lenni a vízben. Az imádság az a kapcsolat, amelyet élni kell ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk, miről beszélünk. Ami még fontosabb szempont: nem egy kívülálló fél, hanem a két „érintett” személy az imádkozó ember és Isten alakítja, köztük dől el annak tónusa, mélysége. Éppen ezért kihat egész életére, világszemléletére, kapcsolataira. Az egészséges életmód kialakulásában döntő szerepe van annak, hogy az ember képes-e egységesíteni (integrálni) a benne lévő igényeket, adottságot és az őt körülvevő világ kihívásait, feladatait?
Az imádságról rengeteg könyv áll rendelkezésre. Itt rövid néhány gyakorlati szempontot emelünk ki a lelkisegítés szolgálatához.

A részletek elolvashatók Sávai János: A LELKIGONDOZÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA című tanulmányának 142. oldalától ITT

A tanulmány által érintett főbb területek:

 1. Az imádság "...Az imádság: találkozás. Mint minden találkozás feltárja a résztvevőket, miközben „vallomást” tesznek magukról. A keresztény ima lényege, hogy „Lélekben és Igazságban” történik. Ez annyit jelent, hogy az ember valójában „nem is tudja mit mondjon Istennek”: a kérést, a „valamiért” való folyamodást valahogy az ember egy idő után nagyon szegényesnek érzi. ..."
  1. Az imádság „természete”
   1. Az ima: amit a kisgyermek is tud lenni
   2. Az imádság a keresztény valóságunk megnyilvánulása:
    1. "...Az ima első törvénye: a hit: hit Jézusban. Ez a hit elsősorban abban legyen meg, aki imádkozik (előfordulhat, hogy akiért imádkozik éppen nem „tud” hinni)(Mt 5,8; 9,2-8.)..."
    2. "...Az ima második törvénye: a megbocsátás: „Amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bőneiteket”(Mk 11,25)..."
  2. Imádság sajátossága, körülményei
   1. az imádság: egy sajátos testhelyzet "...Az imádság egyéni gyakorlatához valóban szerencsés, ha olyan helyre vonulunk, ahol egyedül vagyunk az Úrral. Ahhoz, hogy teljesen szabadon fejezhessük ki magunkat, s ne vonjuk magunkra mások figyelmét (esetleg megütközését), ajánlatos elvonulni...."
   2. az imádság: a szív kiáltása "...Ahogyan testi megjelenésünk, állapotunk szabadon fejezi ki belső állapotunkat, úgy szavainknak is ezzel összhangban kell lenni. Kérdezzem meg magamtól: itt és most, mi lenne az az egy-két szó, amellyel leginkább kifejezhetném állapotomat? „Irgalmazz!”..."
   3. az imádság: az Írás egy lapja, amelyben magamra tekinthetek "...A jelen helyzetem, állapotom az Írás melyik lapjának felel meg? Melyik evangéliumi jelenetben ismerem fel a magam helyzetét? Talán Péterrel a tavon, amikor kezd alámerülni? Tanácstalan apostolok között: „Uram, kihez mennénk?”..."
  3. Belépés az imádságba
  4. Az imádság ritmusa
  5. Imádság és elkötelezettség
  6. Az imádkozás módjai
   1. - Igen: "...Isten imádása. Ennek kifejezése lehet a meghajlás, földre borulás, térdhajtás, mint külső kifejezés...."
   2. - Köszönöm: "...az Eukarisztia, a Nagy Hálaadás. Isten mindent odaad, hogy az ember szabad lehessen....."
   3. - Bocsánatkérés: "...az ember a bőnben „embertelenné válik”, mert léte lényegét alkotó valóságtól fosztotta meg magát: Isten szeretetétől. A szentek életében látjuk, hogy amikor felfogják ennek jelentését (mit jelent a bőn), iszonyú gyötrelem, mélységes fájdalom járja át őket...."
   4. - Adj: "...a kérő imádság. Jézus arra bátorít, hogy kérjük Istentől a Szentlelket. Ez a legnagyobb, amit kérhetünk. A Lélek vezet, erősít, vigasztal, ügyünket pártfogolja (Jn 14,26). Ő fog beszélni (Mk 13,11), és kiárad azokra is, akik távol vannak (ApCsel 10,45)...."
  7. Az elmélyülés sajátos útjai
   1. A Jézus-ima
    1. A Jézus-ima eredete: "...Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam! Ez a rövid kis imádság az Ortodox Egyház legnagyobb kincsei közé tartozik. Többféle változatban ismert, illetve imádkozott: „Uram, Jézus Krisztus, Istennek Fia, könyörülj rajtam, bőnösön.”..."
    2. A Jézus-ima jelentése, bibliai háttere "...Azok, akik imádkoznak, nem akarnak önző módon folyamodni Isten szívéhez, megelégednének Isten kegyelmének csupán morzsájával, a Legmagasabb alamizsnájával...."
    3. A Jézus-ima gyümölcsei "...Az imádságban Isten maga vezeti az embert. Teljesen rá kell magunkat bízni Lelkére, az Ő vezetésére. Eleinte az ember a szavak megformálására figyel, majd lassan ezek elvesztik jelentésüket. Ahogyan az ember szíve dobban, ahogyan be- és kilélegzik: átjárja, életévé lesz maga az imádság...."
   2. A rózsafőzér
    1. A rózsafőzér története "...A rózsafőzér mint imádságos elmélyülés ismerős az iszlámban is. A Tasbih-ima Isten (Allah) dicsőítésének, az iránta való szeretet és hála tudatának elmélyülését szolgálja. Az ismételten fohászok és az azt követő hitvallás recitálása Isten iránti legméltóbb és legnemesebb magatartást fejezi ki...."
    2. A rózsafőzér titkáról "...Nem titkokat mondok, hanem csak titkot. Csak röviden ismertetjük a ma használatos rózsafőzér titkokat, s ezek biblikus jelentését. A titok alatt azt értem, amit így is mondhatnánk: a rózsafőzér imádság-módja...."
    3. A rózsafőzér mint a mai idők imája "...A „kötött szöveg” ismétlése soakakat visszariaszt a rózsafőzér imádságától. A kötött ima sohasem jelenti a szavak ismételgetését, hanem segít eljutni annak tartalmához. Fontos, hogy saját szavainkkal imádkozzunk, kifejejezzük érzéseinket, gondolatainkat. A rózsafőzér felszabadít, hogy ne a szavakat keressünk, megfogalmazásokon töprengjünk. Átadjuk magunkat a „jelentésnek”: Isten jelenlévő szeretetének...."
 2. Az elmélkedés
 3. Misztika – a mélyből forrásozó lelkiség

Elérhetőségek


Cím: Református Internetes Lelki Gondozás
1151 Budapest
Alag utca 3.

Telefon: +36 1 201 0011; +36 116 123

Email: info@telefon-lelkigondozas.hu

Skype id: lelkigondozas1

Közvetlen Skype logo hívás:

Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Internetes Lelkigondozás
Éjszaka is várjuk a hívásod mindennap 17 - 01 óra között, Skype ID: lelkigondozas1! Emberi kapcsolatok, a személyiség vonatkozásai, hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések tekintetében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
E-mail: info@telefon-lelkigondozas.hu
Skype: Skype ID: lelkigondozas1
SubOrganization: Református Telefon-lelkigondozás Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Rendben